Voor wie?
 

Incompany taaltrainingen
Ik geef Nederlandse taallessen bij bedrijven waar expats of andere niet-Nederlandstalige medewerkers werken die de Nederlandse taal graag met collega’s willen leren. De taallessen worden op maat gemaakt en ingevuld afhankelijk van de wensen. De lessen kunnen overdag of in de avonduren plaatsvinden en ook de duur van de lessen bespreken wij in overleg.

Wij beginnen bij het begin met de taal zodat men de taal goed aanleert en direct goed toepast. Taal leer je ook buiten de les, dus in de praktijk. Bij deze taallessen zitten dan ook “buitenschoolse opdrachten”. Hierdoor moet de cursist het geleerde in de les, ook in de echte praktijk op het werk of in de thuis-situatie oefenen. Een goede aanvulling, want alleen op deze wijze beklijft de taal. Het mes snijdt bij incompany taaltrainingen ook aan 2 kanten; de buitenlandse medewerker kan zich op het werk verstaanbaar maken en hij kan in zijn privéleven deelnemen aan het “Nederlandse leven”.

Freelancer bij Taalbureaus
Als taalbureau kunt u mij inhuren om conform uw wensen Nederlandse taallessen te geven aan uw buitenlandse cursisten. Ik geef de taallessen op A1- en A2-niveau. In mijn lessen probeer ik waar mogelijk werkvormen te gebruiken om de taal beter te laten beklijven. Ik geef ook, eveneens waar mogelijk en wenselijk, buitenschoolse opdrachten zodat de cursist de in de les geleerde taal in het echte leven kan oefenen en toepassen.

De Mobiele Docent staat ingeschreven in het CRKBO, het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Dit betekent dat De Mobiele Docent aan alle eisen voldoet om onderwijs btw-vrij te mogen aanbieden.

De Mobiele Docent staat geregistreerd bij de BVNT2, beroepsvereniging van de docenten Nederlands als Tweede Taal die certificaten aan NT2-docenten geeft die bewezen competent zijn.

 

 

'Het mes snijdt aan 2 kanten'