Wij staan er niet bij stil hoe moeilijk het voor buitenlanders is om onze taal te begrijpen. Wij ratelen maar door in de verwachting dat de ander ons wel begrijpt. En als dat niet zo is, willen wij de zin nog wel in een hoger octaaf herhalen en beter articuleren, maar begrijpt de ander ons dan nog niet, dan vervallen wij in het veilige Engels. Wij merken pas hoe lastig het spreken van een andere taal is, als wij zélf een andere taal dan onze moedertaal moeten spreken, bijvoorbeeld op vakantie. Je weet wat je wilt zeggen, maar je loopt vast in de grammatica en je woordenschat. Kortom, een taal onder de knie krijgen is heel complex.


Hoe
Met de op maat gemaakte taallessen bij De Mobiele Docent werken wij aan de vaardigheden lezen, luisteren, schrijven, spreken en spreken buiten de les. Deze vaardigheden komen uitgebreid aan bod in diverse leergangen. De leergang is afgestemd op het niveau van de cursist en in de lessen gaan wij dan ook uitgebreid met die vaardigheden aan de slag. De lessen zijn visueel, actief en tastbaar. Dat wil zeggen dat wij met duidelijke en goede “tekst en uitleg” de cursist de taal aanleren en daarvoor zetten wij ook verschillende leuke en actieve werkvormen in om de taal te laten beklijven.

Wat
Het resultaat van deze taallessen is dat de cursisten Nederlands kunnen spreken, luisteren, lezen en schrijven op A1- en A2-niveau. Een perfect niveau om je verstaanbaar te maken in Nederland. Wilt u als zakelijke opdrachtgever een beeld krijgen van wat uw medewerker na de lessen op A1- en A2-niveau kan? Klik dan hier voor meer informatie.'Man en paard noemen'